Mẫu văn bản

1. Quy trình đăng ký học đào tạo liên tục tại Bệnh viện Lão khoa Trung Ương
1. Giấy đề nghị nghỉ phép 2. Đơn xin nghỉ ốm đau 3. Đơn xin nghỉ con ốm đau 4. Đơn xin nghỉ sinh con 5. Đơn xin nghỉ khi vợ sinh con 6. Đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh con 7. Đơn...
I. Quy trình thông qua và nghiệm thu Đề tài nghiên khoa học cứu cấp Cơ sở. 1. Mẫu đơn xin phê duyệt hội đồng khoa học 2. Mẫu đơn xin phê duyệt hội đồng y đức 3. Mẫu...
1. Mẫu Công văn 2. Mẫu Quyết định trực tiếp 3. Mẫu Quy định (Quy chế) ban hành kèm theo Quyết định trực tiếp 4. Mẫu Báo cáo 5. Mẫu Thông báo 6. Mẫu Văn bản khác (được ban...
1. Mẫu Giấy đề nghị chuyển tiền 2. Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng 3. Mẫu Giấy đề nghị thanh toán 4. Mẫu Giấy thanh toán tạm ứng 5. Mẫu giấy kiểm kê TSCD, CCDC cho các khoa