Mẫu văn bản

1. Giấy đề nghị nghỉ phép 2. Đơn xin nghỉ ốm đau 3. Đơn xin nghỉ con ốm đau 4. Đơn xin nghỉ sinh con 5. Đơn xin nghỉ khi vợ sinh con 6. Đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh con 7. Đơn...
1. Mẫu Công văn 2. Mẫu Quyết định trực tiếp 3. Mẫu Quy định (Quy chế) ban hành kèm theo Quyết định trực tiếp 4. Mẫu Báo cáo 5. Mẫu Thông báo 6. Mẫu Văn bản khác (được ban...
1. Mẫu Giấy đề nghị chuyển tiền 2. Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng 3. Mẫu Giấy đề nghị thanh toán 4. Mẫu Giấy thanh toán tạm ứng 5. Mẫu giấy kiểm kê TSCD, CCDC cho các khoa
1. Mẫu 1: Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2. Mẫu 2: Báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 3. Quy trình đăng ký học đào tạo liên tục tại Bệnh viện Lão...