Mẫu biểu Tài chính kế toán

1. Mẫu Giấy đề nghị chuyển tiền

2. Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng

3. Mẫu Giấy đề nghị thanh toán

4. Mẫu Giấy thanh toán tạm ứng

5. Mẫu giấy kiểm kê TSCD, CCDC cho các khoa