Lịch sinh hoạt khoa học tuần 22 - 26/08/2016

Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến thông báo lịch sinh hoạt khoa học tuần từ 22 - 26/08/2016 như sau:

Chủ đề: “Sử dụng PPI ở những bệnh nhân lớn tuổi có bệnh lý kèm theo”

Chủ tọa:     ThS. BS. Nguyễn Trung Anh -  Phó Giám đốc Bệnh viện

Báo cáo viên:

ThS. DS. Phan Việt Sinh, Trưởng Khoa Dược

TS. BS. Bùi Thúc Quang, Phó Trưởng Khoa Khám bệnh

Nội dung:

  1. Tổng quan về các thuốc PPI
  2. Sử dụng PPI ở những bệnh nhân dùng thuốc chống kết tập tiểu cầu

Thời gian: 14h50 - 16h30 ngày 25/08/2016 (Thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường 2, tầng 6, Bệnh viện Lão khoa Trung Ương

Thành phần tham dự: Tất cả các bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng, học viên và các cán bộ có quan tâm.