Khoa Tim mạch

1. Vị trí:

Tên đơn vị: Khoa Tim mạch

Tên tiếng Anh: Department of Cardiology

Vị trí: tầng 5, Nhà 6 tầng (Nhà B) Bệnh viện Lão khoa Trung Ương

Điện thoại: 043.5764558 (máy lẻ 315)

2. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số nhân lực hiện có 18 cán bộ viên chức, trong đó có: 07 bác sỹ (01 tiến sỹ, 05 thạc sỹ) và 11 điều dưỡng (02 cử nhân điều dưỡng).

Lãnh đạo:

Trưởng khoa: TS. BS. Dương Đức Hoàng

Phó Trưởng khoa: ThS. BSNT. Nguyễn Thị Thành

      

           Trưởng Khoa                                      Phó Trưởng Khoa

      TS. Dương Đức Hoàng                         ThS. Nguyễn Thị Thành

3. Lịch sử hình thành và phát triển:

  • Khoa Tim mạch ra đời từ khi thành lập Viện Lão khoa Quốc gia thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Lịch sử hình thành và phát triển của Khoa gắn liền với sự hình thành và phát triển của Bệnh viện Lão khoa Trung Ương.

4. Cơ sở, vật chất, trang thiết bị:

  • Khoa Tim mạch hiện có 35 giường bệnh, 03 phòng siêu âm tim - mạch máu, 01 phòng Holter điện tim - huyết áp và 01 phòng điện tim gắng sức.

5. Chức năng, nhiệm vụ:  

  • Khám chữa bệnh nội, ngoại trú: công suất sử dụng giường bệnh 95%.
  • Siêu âm chẩn đoán bệnh lý tim - mạch máu, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật.
  • Phối hợp với Khoa Khám bệnh triển khai kỹ thuật tiêm xơ và laser nội tĩnh mạch điều trị suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới.
  • Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến: viết tài liệu, giảng dạy các lớp tập huấn cho các cán bộ y tế cơ sở, đào tạo các học viên các trường đại học và cao đẳng y tế.

6. Các danh hiệu và thành tích :

  • Giấy khen của Bộ trưởng Bộ Y tế nhiều năm
  • Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm cho cán bộ, viên chức
  • Danh hiệu lao động tiên tiến nhiều năm
  • Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm

7. Hình ảnh nổi bật:

Tập thể Khoa Tim mạch
Tập thể Khoa Tim mạch