Khoa Khám bệnh Theo yêu cầu & Quốc tế

KHOA KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU & QUỐC TẾ (Outpatient under request Medical Department)

Trưởng khoa: Ths.BS. Hà Quốc Hùng

Phó trưởng khoa: Ths.BS. Trương Thị Như Ý

 


ThS.BS. Hà Quốc Hùng   
Trưởng khoa


 ThS.BS. Trương Thị Như Ý
Trưởng KhoaPhó Trưởng Khoa

          

 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG THÀNH TÍCH CỦA KHOA

Quá trình thành lập và phát triển

Khoa Khám bệnh Theo yêu cầu & Quốc tế được thành lập ngày 01 tháng 06 năm 2017, theo quyết định số 479/ QĐ – BVLK của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Trải qua hơn một năm hoàn thiện và phát triển đến nay, bộ máy nhân sự của khoa đã hoàn thiện với 01 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ, 01 Bác sĩ Chuyên khoa II, 02 Bác sĩ, 02 điều dưỡng đại học, 04 điều dưỡng cao đẳng, còn lại là 10 điều dưỡng trung cấp đang theo học các trường cao đẳng và đại học điều dưỡng và 02 hộ lý.

Quy mô hoạt động được phê duyệt của Lãnh đạo bệnh viện gồm: 08 phòng khám với 07 phòng chức năng trang bị đầy đủ phương tiện hiện đại. Khoa đã từng bước tiếp đón, khám bệnh nhân theo yêu cầu, khám sức khỏe, đồng thời phát triển các kỹ thuật chuyên sâu thuộc chuyên ngành Nội soi tiêu hóa, Chuyên Khoa Mắt, Kỹ thuật thăm dò niệu.

Các thành tích và danh hiệu đã đạt được của Khoa:

- Giấy khen của Giám đốc bệnh viện: 01 cá nhân năm 2017

- 01 Bác sĩ đang làm tiến sĩ, 01 Bác sĩ theo học chuyên khoa cấp 2 tại Đại học Y Hà nội.

Tập thể Khoa Khám bệnh Theo yêu cầu & Quốc tế:

Tập thể cán bộ khoa Khám bệnh Theo yêu cầu & Quốc tế