Hợp tác quốc tế

Ngày 15/8/2016 tại Bệnh viện Lão khoa Trung Ương, GS.TS. Phạm Thắng - Giám đốc Bệnh viện đã có buổi làm việc với đại diện trường Đại học South Carolina -Hoa Kỳ, Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm y tế Sóc...