Cơ cấu tổ chức

1. Thông tin Khoa, Phòng: - Địa chỉ: Phòng 211, 212, 213 tầng 2 nhà 3 tầng (Nhà A)                 Phòng 2201 Nhà 6 tầng (...
1. Vị trí, địa chỉ: Tên đơn vị:        Khoa Thăm dò chức năng Tên tiếng Anh: Department of Functional Exploration. Vị trí: Tầng 2, tòa nhà 6 tầng (Nhà B...
1. Tên đơn vị: Khoa Dược Tên tiếng Anh: Department of pharmacy 3. Địa chỉ, vị trí: Tầng 3 tòa nhà 3 tầng (Nhà A) Điện thoại: 043.5764558 (máy lẻ 303) Email: duoclaokhoa@gmail.com 4...
1. Địa chỉ - vị trí: Khoa Chẩn đoán hình ảnh có vị trí tại tầng 1, Khu nhà 3 tầng (Nhà A) Bệnh viện Lão khoa Trung Ương. Điện thoại: 043.5764558 (máy lẻ 115, 116, 117). 2. Sơ đồ tổ chức...
1. Vị trí: Tên đơn vị: Khoa Tim mạch Tên tiếng Anh: Department of Cardiology Vị trí: tầng 5, Nhà 6 tầng (Nhà B) Bệnh viện Lão khoa Trung Ương Điện thoại: 043.5764558 (máy lẻ 315) 2. Cơ...
1. Thông tin đơn vị: - Tên đơn vị: Khoa Tâm - Thần kinh - Vị trí: Tầng 3 khu nhà 6 tầng (Nhà B), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương - Điện thoại: 043.5764558, máy lẻ 315 2. Sơ đồ tổ chức...
1. Vị trí: Khoa Phục hồi chức năng có vị trí tại tầng 2, Nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương. 2. Nhân sự: Tổng số nhân lực hiện có 21 nhân viên, trong đó có 01 thạc sỹ...
1. Vị trí: Tầng 5, Nhà B, Bệnh viện Lão khoa Trung Ương 2. Cơ cấu tổ chức: a. Nhân lực: Tổng số nhân lực hiện có 13 nhân viên, trong đó có 03 thạc sỹ - bác sỹ, 01 bác sỹ chuyên khoa I, 08...
1. Vị trí, địa chỉ: Khoa Nội tiết chuyển hóa có vị trí tại Tầng 4, Tòa nhà 6 tầng (Nhà B) Bệnh viện Lão khoa Trung Ương. Điện thoại:043.5764558, máy lẻ 215. Email:  2. Cơ cấu tổ chức...
1. Vị trí: Khoa Khám bệnh có vị trí tại Tầng 1, Nhà 6 tầng (Nhà B), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương.  2. Nhân lực: Tổng số nhân lực hiện có 20 cán bộ, trong đó có 01 phó giáo sư...
1. Vị trí: Khoa Hồi sức tích cực có vị trí tại tầng 3, nhà 6 tầng (Nhà B), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương. Điện thoại: 04.35760734, máy lẻ 122. 2. Tổ chức: Lãnh đạo: Trưởng...
1. Sơ đồ tổ chức: - Lãnh đạo đơn vị: + Trưởng Khoa: ThS. BS. Tôn Thị Hương Giang + Phó trưởng Khoa: BS CKII. Hà Thị Thủy                  ...
1. Vị trí, địa chỉ: Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, tên tiếng Anh: Department of Nutrition and Dietetics Địa chỉ: Phòng 2202, tòa nhà 6 tầng (Nhà B) Điện thoại: 043.5764558 (máy lẻ 221) Email...
1. Vị trí, địa chỉ: Tầng 3, Nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương Điện thoại: 043.5764558, máy lẻ 309 Email: trungtamdaotaolaokhoa@gmail.com 2. Cơ cấu tổ chức a. Nhân...
1. Vị trí:  Phòng Vật tư có vị trí tại tầng 3, nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương. Điện thoại: 2. Nhân sự: a. Tổng số nhân lực hiện có: 11 cán bộ, trong đó có 01 kỹ sư...
1. Vị trí, địa chỉ: Tầng 3, Nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương Điện thoại: 043.5764558, máy lẻ 301 Email: tochucbvlk@gmail.com 2. Cơ cấu tổ chức: a. Nhân sự: Tổng...
1. Vị trí, địa chỉ: Tầng 3, Nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương Điện thoại: 043.5764558, máy lẻ 305 2.Cơ cấu nhân sự: a.Nhân lực: Tổng số nhân lực hiện có 20 cán bộ...
1. Vị trí, địa chỉ: Tên tiếng Việt: Phòng Kế hoạch tổng hợp Tên tiếng Anh: General Planning Department Vị trí: Tầng 3, Nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương 2. Cơ cấu tổ chức...
1. Vị trí, địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị có vị trí tại tầng 3, Nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương Email: hcqt.vlk@gmail.com 2. Sơ đồ tổ chức: a. Nhân lực: Tổng số nhân...
1. Địa chỉ, vị trí:  Tầng 3 - Khu nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương  Điện thoại:  04.35764558 máy lẻ 302          Email:  ...