Đơn trị liệu với các nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp chính và nguy cơ nhập viện do các rối loạn khí sắc

Đơn trị liệu với các nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp chính và nguy cơ nhập viện do các rối loạn khí sắc

Angela H. Boal, Daniel J. Smith, Linsay McCallum, Scott Muir, Rhian M. Touyz, Anna F. Dominiczak và Sandosh Padmanabhan

Biên dịch: BS. Hà Thị Vân Anh

Hiệu đính: BS. Trần Viết Lực

Trầm cảm nặng và rối loạn lưỡng cực dẫn đến xơ vữa động mạch, và các dữ liệu cộng dồn trên mô hình động vật, dịch tễ học và các nghiên cứu về gen cho thấy sử dụng thường xuyên các thuốc điều trị tăng huyết áp có thể có vai trò trong bệnh sinh hoặc quá trình tiến triển của các rối loạn khí sắc. Trong nghiên cứu này, chúng tôi xác định liệu các thuốc điều trị tăng huyết áp có ảnh hưởng đến rối loạn khí sắc hay không thông qua việc phân tích những bệnh nhân sử dụng đơn trị liệu các thuốc điều trị tăng huyết áp khác nhau từ cơ sở dữ liệu của một bệnh viện lớn với 525.046 bệnh nhân theo dõi trong 5 năm. Trong số đó, có 144.066 bệnh nhân phù hợp với đầy đủ các tiêu chí: tuổi từ 40 đến 80 tuổi tại thời điểm kê đơn thuốc huyết áp, sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp trên 90 ngày. Độ nặng của các bệnh đồng diễn, được đánh giá theo thang điểm Charlson và Elixhauser,  đã cho thấy mối tương quan tuyến tính độc lập với chẩn đoán rối loạn khí sắc. Thời gian trung bình nhập viện do rối loạn khí sắc là 847 ngày trên 299 đối tượng ( 641.685 người – năm theo dõi ). Những bệnh nhân dùng thuốc ức chế men chuyển hoặc thuốc ức chế thụ thể angiotensin có nguy cơ nhập viện do rối loạn khí sắc thấp hơn, và so với nhóm này, những bệnh nhân sử dụng thuốc chẹn beta ( HR = 2.11; khoảng tin cậy 95%, 1.12-3.98; p = 0.02) và thuốc chẹn kênh canxi ( 2.28; khoảng tin cậy 95%, 0.94-2.82; p = 0.08 ) cho thấy nguy cơ cao hơn, trong khi những bệnh nhân không dùng thuốc điều trị tăng huyết áp (1.63; khoảng tin cậy 95%, 0.94–2.82]; p=0.08)  và lợi tiểu thiazide (1.56; khoảng tin cậy 95%, 0.65–3.73; p=0.32) không thấy có sự khác biệt đáng kể. Nhìn chung, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy ảnh hưởng khác nhau của các thuốc điều trị tăng huyết áp đối với khí sắc. Điều này cần được nghiên cứu sâu thêm: các thuốc chẹn kênh calci và chẹn beta có thể làm tăng nguy cơ, trong khi các thuốc ức chế men chuyển và chẹn thụ thể có thể làm giảm nguy cơ bị các rối loạn khí sắc.

 

Monotherapy With Major Antihypertensive Drug Classes and Risk of Hospital Admissions for Mood Disorders

Major depressive and bipolar disorders predispose to atherosclerosis, and there is accruing data from animal model, epidemiological, and genomic studies that commonly used antihypertensive drugs may have a role in the pathogenesis or course of mood disorders. In this study, we propose to determine whether antihypertensive drugs have an impact on mood disorders through the analysis of patients on monotherapy with different classes of antihypertensive drugs from a large hospital database of 525 046 patients with follow-up for 5 years. There were 144 066 eligible patients fulfilling the inclusion criteria: age 40 to 80 years old at time of antihypertensive prescription and medication exposure >90 days. The burden of comorbidity assessed by Charlson and Elixhauser scores showed an independent linear association with mood disorder diagnosis. The median time to hospital admission with mood disorder was 847 days for the 299 admissions (641 685 person-years of follow-up). Patients on angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin receptor blockers had the lowest risk for mood disorder admissions, and compared with this group, those on β-blockers (hazard ratio=2.11; [95% confidence interval, 1.12–3.98]; P=0.02) and calcium antagonists (2.28 [95% confidence interval, 1.13–4.58]; P=0.02) showed higher risk, whereas those on no antihypertensives (1.63 [95% confidence interval, 0.94–2.82]; P=0.08) and thiazide diuretics (1.56 [95% confidence interval, 0.65–3.73]; P=0.32) showed no significant difference. Overall, our exploratory findings suggest possible differential effects of antihypertensive medications on mood that merits further study: calcium antagonists and β-blockers may be associated with increased risk, whereas angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers may be associated with a decreased risk of mood disorders.

http://dx.doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.08188. Hypertension. 2016;68:1132-1138. Originally published October 10, 2016