Định hướng phát triển thời gian tới

  • Trở thành bệnh viện khám, chữa bệnh chuyên sâu hàng đầu của Việt Nam về Lão khoa, có cơ sở vật chất, trang thiết bị ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
  • Là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế và mở rộng hợp tác quốc tế theo quy hoạch phát triển của Bệnh viện đã được Bộ Y tế phê duyệt.