Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

Từ ngày 21-25/11/2016, Bệnh viện Lão khoa Trung Ương tổ chức Khóa đào tạo Lão khoa - Lão học cho các bác sỹ đang công tác trong lĩnh vực Nội khoa, Lão khoa trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh phía Bắc....
Trong thời gian từ năm 2010 đến 2016, Bệnh viện Lão khoa Trung Ương phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Strasbourg (Pháp) đã tổ chức thành công 3 khóa đào tạo cán bộ...
Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến thông báo lịch sinh hoạt khoa học tuần từ 22 - 26/08/2016 như sau: Chủ đề: “Sử dụng PPI ở những bệnh nhân lớn tuổi có bệnh lý kèm theo” Chủ tọa:   ...
Từ ngày 30/5 đến hết ngày 10/6/2016, Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Lão khoa Trung Ương tổ chức Khóa Tập huấn Chăm sóc giảm nhẹ cho các bác sỹ và điều dưỡng lâm sàng của các bệnh...
Được sự hỗ trợ của Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, từ ngày 14 - 18/11/2016, Bệnh viện Lão khoa Trung Ương đã tổ chức khóa tập huấn Lão khoa cơ bản dành cho cán bộ y tế tuyến cơ sở đang...
Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Lão khoa Trung Ương thông báo Lịch sinh hoạt khoa học tuần từ 15-19/08/2016 như sau: Nội dung: Cập nhật vai trò của kháng đông đường uống mới trong dự...