Công văn đến 1170

V/v Thông báo kết luận của Cục trưởng Cục QUản lý Y, Dược cổ truyền tại Hội thảo về tính đặc thù y học cổ truyền trong nghiên cứu khoa học