Cơ cấu tổ chức

1. Thông tin Khoa, Phòng: Địa chỉ:  Phòng 2201 nhà B, Bệnh viện Lão khoa Trung ương 2. Sơ đồ tổ chức: a. Lãnh đạo: Trưởng khoa: TS. BS. Trần Thị Thanh Hương   ...
1. Vị trí, địa chỉ: Tên đơn vị: Khoa Thăm dò chức năng (Department of Functional Exploration). Vị trí: Tầng 2 nhà B - Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Điện thoại: 0969869573...
1. Tên đơn vị: Khoa Dược (Department of pharmacy) Địa chỉ: Tầng 6 nhà C Điện thoại: 0243.5764558 (máy lẻ 303) Email: duoclaokhoa@gmail.com 2. Lãnh đạo khoa Trưởng khoa: Phan Việt...
1. Địa chỉ - vị trí: Khoa Chẩn đoán hình ảnh có vị trí tại tầng 1 nhà A , Bệnh viện Lão khoa Trung ương, số 1A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 0243.5764558 (máy lẻ 115, 116,...
1. Vị trí: Tên đơn vị: Khoa Tim mạch Hô hấp Tên tiếng Anh: Department of Cardiology Vị trí: tầng 5, Nhà 6 tầng (Nhà B) Bệnh viện Lão khoa Trung ương Điện thoại: 0243.5764558 (máy lẻ 315...
1. Thông tin đơn vị: - Tên đơn vị: Khoa  Thần kinh và bệnh Alzheimer - Vị trí: Tầng 4 khu nhà 6 tầng (Nhà B), Bệnh viện Lão khoa Trung ương - Điện thoại: 0243.5764558, máy lẻ 315...
1. Vị trí: Khoa Phục hồi chức năng có vị trí tại tầng 2, Nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương. 2. Nhân sự: Tổng số nhân lực hiện có 21 nhân viên, trong đó có 01 thạc sỹ...
1. Vị trí: Tầng 5, Nhà B, Bệnh viện Lão khoa Trung ương 2. Cơ cấu tổ chức: a. Nhân lực: Tổng số  hiện có 16 cán bộ nhân viên. b. Lãnh đạo: Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn...
1. Vị trí, địa chỉ: Khoa Nội tiết – Cơ xương khớp có vị trí tại Tầng 4, Tòa nhà 6 tầng (Nhà B) Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Điện thoại: 0243.5764558, máy lẻ 215. 2. Cơ cấu tổ chức:...
1. Vị trí: Khoa Khám bệnh có vị trí tại Tầng 1, Nhà 6 tầng (Nhà B), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương.  2. Nhân lực: Tổng số nhân lực hiện có 20 cán bộ, trong đó có 01 phó giáo sư...
1. Vị trí: Khoa Hồi sức tích cực có vị trí tại tầng 3, nhà 6 tầng (Nhà B), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương. Điện thoại: 04.35760734, máy lẻ 122. 2. Tổ chức: Lãnh đạo: Trưởng...
1. Sơ đồ tổ chức: - Lãnh đạo đơn vị: + Trưởng Khoa: ThS. BS. Tôn Thị Hương Giang      Email: tonhuonggiang@yahoo.com.sg + Phó trưởng Khoa: BS CKII. Hà Thị Thủy   ...
1. Vị trí, địa chỉ: Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, tên tiếng Anh: Department of Nutrition and Dietetics Địa chỉ: Phòng 2202, tòa nhà 6 tầng (Nhà B) Điện thoại: 043.5764558 (máy lẻ 221) Email...
1. Vị trí, địa chỉ: - Tầng 6 nhà C , Bệnh viện Lão khoa Trung ương - Điện thoại: 0243.5764558, máy lẻ 309 - Email: trungtamdaotaolaokhoa@gmail.com 2. Cơ cấu tổ chức a. Nhân lực...
1. Vị trí:  Phòng Vật tư có vị trí tại tầng 3, nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương. Điện thoại: 2. Nhân sự: a. Tổng số nhân lực hiện có: 11 cán bộ, trong đó có 01 kỹ sư...
1. Vị trí, địa chỉ: Tầng 3, Nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương Điện thoại: 043.5764558, máy lẻ 301 Email: tochucbvlk@gmail.com 2. Cơ cấu tổ chức: a. Nhân sự: Tổng...
1. Vị trí, địa chỉ: Tầng 3, Nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương Điện thoại: 043.5764558, máy lẻ 305 2.Cơ cấu nhân sự: a.Nhân lực: Tổng số nhân lực hiện có 20 cán bộ...
1. Vị trí, địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp (General Planning Department) Vị trí: Tầng 6 nhà C  Bệnh viện Lão khoa Trung ương, số 1A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 2. Cơ cấu tổ...
1. Vị trí, địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị có vị trí tại tầng 6 nhà C, Bệnh viện Lão khoa Trung ương Email: hcqt.vlk@gmail.com 2. Sơ đồ tổ chức: a. Nhân lực: Phòng Hành chính Quản...
1. Địa chỉ, vị trí:  Tầng 6 nhà C  Bệnh viện Lão khoa Trung ương, số 1A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại:  024.35764558 máy lẻ 302       ...