Bệnh lý thường gặp

Vai trò của giấc ngủ ban đêm trong sức khoẻ con người ? Tạo hoá tạo ra con người với chu kỳ giấc ngủ ban đêm nhằm phục hồi sức khoẻ sau một ngày lao động. Ngoài ra giấc ngủ đêm đầy đủ có...
Tuyến tiền liệt nằm ở đâu trên cơ thể? Tăng sản lành tính tuyến tiền liệt là gì? Tuyến tiền liệt là một tuyến sinh dục nam, nằm ôm vòng quanh cổ bàng quang và một phần niệu đạo (đường dẫn nước...
Tuyến tiền liệt (TTL) còn gọi là tuyến nhiếp hộ, là tuyến nội tiết sinh dục của nam giới, có chức năng sản sinh tinh dịch, nằm ngay dưới và ôm lấy cổ bàng quang và một phần niệu đạo, sau xương...