Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên

ĐOÀN THANH NIÊN

1.    Địa chỉ liên lạc: Email dtnvienlaokhoa@gmail.com

2.    Tổ chức nhân sự: 

Đoàn Thanh niên Bệnh viện Lão khoa Trung Ương gồm 2 chi đoàn với khoảng 150 đoàn viên.

3.    Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên:

a.    Lãnh đạo tiền nhiệm:

-    ĐC. Trần Quang Thắng - Bí thư Khóa I, nhiệm kỳ 2008 - 2010

-    ĐC. Nguyễn Viết Thành - Bí thư Khóa II, nhiệm kỳ 2010 - 2012

b.    Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2018:


ĐC. Bùi Văn Dũng
Bí thư


ĐC. Nguyễn Đình Quân
Phó Bí thư    

 

4.    Một số hình ảnh hoạt động: 

Hoạt động tình nguyện 

Hoạt động hiến máu tình nguyện 

  
 

  
 

 

Hoạt động văn nghệ chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức 2016
Hoạt động văn nghệ chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức 2016
Hoạt động văn nghệ chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức 2016
Hoạt động văn nghệ chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức 2016
Hoạt động văn nghệ chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức 2016
Tập thể Ban chấp hành Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ mới