Ban Chấp hành Đảng Ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Lão khoa Trung ương đương nhiệm (khóa III - nhiệm kỳ 2015 - 2020) 

 

Đồng chí Phạm Thắng - Bí thư

Đồng chí Trịnh Đình Hiếu - Phó Bí thư

 

Các Đảng Ủy viên:

      

                    Đồng chí Nguyễn Trung Anh          Đồng chí Phan Việt Sinh         Đồng chí Bùi Văn Dũng