Ban Chấp hành Đảng bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Lão khoa Trung ương đương nhiệm (khóa III - nhiệm kỳ 2015 - 2020) 

Đồng chí Nguyễn Trung Anh - Bí thư

Đồng chí Phan Việt Sinh - Phó Bí thư

 

Các Đảng Ủy viên:

Đồng chí Trần Văn Lực                 Đồng chí Bùi Văn Dũng